huwelijkenwerkwijzeafwerkingAlbumsprijzenhuwelijken

Mailformulier

Je naam :
 
Je Mailadres:
Let erop dat het emailadres klopt    
Boodschap:
 
  Hoe heb je me gevonden ? (optioneel)


Voor een bespreking of fotoshoot kan je na afspraak langskomen. Om deze afspraken te maken en/of voor andere vragen kan je bellen of mailen.

Wens je een huwelijksofferte ?

Indien je een offerte voor een huwelijk wenst te ontvangen dan kan je best het volgende doorgeven:
  • Het aantal uren fotoreportage dat je wenst (dat mag begin-en einduur zijn)
  • De datum van het huwelijk, om te zien of ik die dag nog vrij ben
  • In welke gemeente de reportage plaatsvindt
Je krijgt normaal gezien binnen 1 dag antwoord terug.


Algemene gegevens

Absolute Freedom Fotografie
Tiende Meistraat 34
3700 TONGEREN
Fortis IBAN: BE37 0018 0476 5428
BTW: 0546.914.011
Kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellings-
regeling van belasting. Btw niet toepasselijk.


Gsm: 0497/36.49.22
Website: http://absolute-freedom.be
My page on Facebook


Ligging:

View Larger MapPRIVACYVERKLARING Absolute Freedom Fotografie


Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Absolute Freedom Fotografie verwerkt van haar klanten.
Indien je klant wordt van Absolute Freedom Fotografie, of om een andere reden persoonsgegevens aan Absolute Freedom Fotografie verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren je om deze Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Absolute Freedom Fotografie, Tiende Meistraat 34, 3700 Tongeren.

2. Welke gegevens verwerkt Absolute Freedom Fotografie en voor welk doel

2.1 De volgende persoonsgegevens verwerkt: a) voor- en achternaam, eventueel adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres; b) foto's van de geboekte fotoreportage


2.2 Absolute Freedom Fotografie verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor de communicatie over het boeken van fotoshoots of aankoop van andere services of producten die Absolute Freedom Fotogafie aanbiedt.
b) Foto's van jullie reportage worden gebruikt in de portfolio mits jullie toestemming hiervoor geven via mail, of via mondeling akkoord of via ondertekening van het huwelijkscontract.

E-mail berichtgeving:
Absolute Freedom Fotografie gebruikt je e-mailadres NIET om je te informeren met informatie over acties, diensten etc. Hiervoor kan je terecht op de facebookpagina.

3. Bewaartermijnen

Absolute Freedom Fotografie verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.
4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Absolute Freedom Fotografie passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via de eigenaresse van Absolute Freedom Fotografie kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Absolute Freedom Fotografie zal je verzoek in behandeling nemen en je binnen een maand na ontvangst hierover informeren
5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen.
5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Absolute Freedom Fotografie je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgevens.
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunnen worden gericht aan eigenaresse van Absolute Freedom Fotografie via bovenstaand formulier of 0497364922.

6. Wijzigingen

Dit Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacyverklaring te bekijken.
huwelijken